مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری ، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

file- (9)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی عنوان: « بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

file- (9)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی عنوان: « بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

file- (1)

نﺎﻐﻣاد ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد قﻮﻘﺣ هﺪﮑﺸﻧاد ﻞﻠﻤﻟاﻦﯿﺑ قﻮﻘﺣ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧنﺎﯾﺎﭘ ﯽﻠﻠﻤﻟاﻦﯿﺑ ﺖﯿﻨﻣا و ﺢﻠﺻ ﺮﺑ ﺮﺸﺑ قﻮﻘﺣ ﺮﯿﺛﺄﺗ و طﺎﺒﺗار :ﺎﻤﻨﻫار دﺎﺘﺳا ﻪﯿﺋﻮﺑا ﻦﯾﺪﻟاﺮﺨﻓ ﺮﺘﮐد :ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻧﺎﻫاﺮﻓ ﺪﻤﺤﻣ 1393 رﻮﯾﺮﻬﺷ ﻞﺑﺎﻗﺎﻧ ﺖﺳا يﺮﺛا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

3

3-1-*91JA HJ3CH2J*G: JC .’5J* 1&HDH?JCJ ’3’3J 3J’D HJ3CH2J*G ”F ’3*. /1 JC ,1J’F (14J 3’/G  HJ3CH2J*G (G F3(* *F4 (14J (G 4/* (14 *91JA EJ ?1//: (3-1)  EMBED Equation.3  (1’J 3J’D’* *C A’2J Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان :  اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرايش ژنتيك

با عنوان : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ­های مجموعه ژنی بتاگلوبین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد و شبیه سازی سیستم تشخیص نفوذ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago