ارزش مشتري:پایان نامه درباره نرخ ارز

دانلود پایان نامه

پایان نامه درباره نرخ ارز

 

ارزش مشتري

در پي تقاضاهاي در حال تغيير مشتريان، رقابت شديد و تغييرات سريع فناوري، بسياري از شرکت‎ها در جستجوي ارايه ارزش برتر به مشتريان شان بر آمده‎اند. ارايه ارزش برتر به مشتري، امروزه به عنوان يکي از مهم‎ترين عوامل موفقيت هر شرکت تلقي مي‎شود، چرا که تأثير حائز اهميتي بر وفاداري مشتريان و جهت‎دهي به مديران به منظور دسترسي به ديدگاه‎هايي براي دستيابي به عملکرد برتر مديريت ارتباط با مشتريان دارد(کشاورزاده، 1390).

 

2-3-1– تعريف ارزش مشتري

اگرچه اهميت ارزش مشتري به‎طور گسترده‎اي مورد توجه قرار گرفته، اما هيچ تعريف واضحي از ارزش وجود ندارد. عبدالوند و عبدلي در سال 1387 ، ارزش مشتري را ترجيح درک شده‎ي مشتري و ارزيابي محصول، عملکردها و ويژگي‎هاي محصول و نتايج و پيامدهاي استفاده از آن بر حسب اهداف و مقاصد مشتري، تعريف مي‎کند(عبدالوند و عبدلي، 1387).ارزش مشتري با بکارگيري محصولات يا خدمات معين مرتبط است و مقوله‎اي می­­باشد که توسط مشتريان درک مي‎شود[1](ایوانز, 2002).

 

2-3-2- ارزش از نگاه مشتري

در مفهوم بازاريابي اعتقاد بر اين است که نيل به اهداف سازماني بستگي تام به تعريف و تعين نيازها و خواسته‎هاي بازارهاي هدف وتأمين رضايت مشتري به نحوي مطلوب‎تر و مؤثرتر از رقبا دارد. در دنياي رقابت‎هاي فزاينده امروز، شرکت‎هايي موفق خواهند بود که رضايت مشتريان خود را بيشتر تأمين کنند. شرکت‎هايي که صرفاً به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضايت بلندمدت مشتري را از طريق ارايه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمايز وجهه همت خود قرار دهند [2](کریستوفر, 1996). در اين بازار فوق‎العاده پويا مشتري از سازمان انتظار دارد که بيشترين ارزش‎ها را با مناسب‎ترين قيمت عرضه کند و سازمان‎ها نيز به صورت مداوم به دنبال روش‎هاي جديد و ايجاد نوآوري در خلق و ارايه ارزش هستند[3](کاندامپیولی, 2004).

 

2-3-3- مديريت ارزش مشتري[4]

مديريت ارزش مشتري تلاش مي‎کند تا بهره‎وري فعاليت بازاريابي و سودآوري واحد کسب‎و‎کار را از طريق شناسايي بخش‎هاي متفاوت مشتري و تنظيم استراتژي‎هاي بازاريابي، برنامه‎ها و منابع متناسب با آن، ارتقا دهد. دو ديدگاه در رابطه با CVMوجود دارد:ديدگاه اول تلاش مي‎کند که ارزش ادراک شده کالاها و خدمات مصرف شده توسط مشتريان را اندازه‎گيري و ارزيابي کند. اين اطلاعات به عنوان مبنايي جهت بازنگري و بهبود کالا و خدمات ارايه شده مورد استفاده قرار مي‎گيرد[5](بیک وهمکاران , 2004). ديدگاه دوم ارزش مشتريان ويژه يا بخش‎هاي ويژه مشتريان را اندازه‎گيري کرده و در امر فعاليت بازاريابي خرده فروشي مورد توجه قرار مي‎گيرد. توجه همزمان به اين دو ديدگاه نشان مي‎دهد که هر دو جنبه روابط تجاري منجر به کسب ارزش افزوده مي‎شود[6](وانگ وهمکاران , 2004).

 

Evans[1]

Christopher[2]

Kandampully[3]

[4]Customer Value Management

Bick et al[5]

Wang et al[6]

دانلود پایان نامه