اهمیت ویژه نقدینگی.پایان نامه در مورد نقدینگی و اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

اهمیت نقدینگی

بازار سرمايه در يك كشور از منابع عمده تأمين مالي شركت­ها و دولت­ها است و در كشورهايي نظير ايران كه در پي جذب شركت­هاي خارجي جهت سرمايه­گذاري مستقيم و نيز رونق بورس خود هستند، تقويت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار مي­تواند انگيزه شركت- هاي داخلي و خارجي را براي ورود به عرصه فعاليت و توسعه سرمايه­گذاري افزايش دهد، به نحوي كه تحقق مناسب اهداف عمده توسعه­هاي مالي و اقتصادي دولت را نيز مهيا كند. ايجاد زمينه­هاي لازم جهت پاسخگويي بيشتر به نيازهاي سرمايه­گذارن و تبديل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسي مطرح، نيازمند بررسي­هاي علمي فراواني است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدینگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار است که باعث می شود سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایه­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این میان نقدینگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می­تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، می­شناسند.

دارایی­ها و سبد سهام[1] دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدینگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­شود. اگر چه اندازه­گیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه­گیری می­شود. در مورد مدل قیمت­گذاری دارایی­ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه­گیری می­شود (اسچوارتز و فرانشینی[2] 2004، 60).

اما چگونه ممکن است نقدینگی را تعریف و اندازه­گیری کرد؟ به طور عام، دارایی نقدشونده دارایی است که به صورت نقد باشد یا به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. این تعریف به ما خیلی کمک نمی­کند. آسانی به زمان مورد نیاز برای تبدیل و خارج کردن از وجه نقد، و هزینه معامله اشاره دارد (اسچوارتز و فرانشینی 2004، 60). اسچوارتز و فرانشینی (2004) برای تعریف نقدینگی بر روی ویژگی­های نقدینگی مانند عمق، وسعت، برگشت پذیری بازار تمرکز کرده­اند.

با توجه به اهمیت نقدینگی سهام در ادبیات مالی، محققین بسیاری سعی داشتند تعریفی جامع برای نشان دادن مفهوم نقدینگی ارائه دهند. به طور کلی تعاریف نقدینگی در دو رویکرد کلی طبقه بندی می­شود: بعضی از تعاریف نقدینگی بر ویژگی دارایی­ها(نقدینگی دارایی­ها)[3] تمرکز کرده­اند و بعضی دیگر، از دیدگاه بازار(نقدینگی بازار[4]) این موضوع را مورد توجه قرار داده­اند ( موراسکی[5] 2008، 9).

[1] . Portfolio

[2] . Schwartz And Francioni

[3] . Asset Liquidity

[4].  Market Liquidity

[5] . Morawski

دانلود پایان نامه