تشریح عناصر هزینه ­های کیفیت

دانلود پایان نامه

. هزینه­های خطای داخلی

هزینه­های حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندی­ها یا خواسته­های مشتری/ استفاده کننده انطباق ندارند. هزینه­های خطای داخلی پیش از تحویل یا ارسال محصول یا ارائه خدمت به مشتری اتفاق می­افتند.

3-1. هزینه­های حاصل از خطا در طراحی محصول/ خدمت (داخلی)

هزینه­های خطای طراحی، عموما به عنوان هزینه­های برنامه­ریزی شده­ای هستند که به واسطه صدور مدارک طراحی که دارای کفایت نیستند، جهت استفاده در تولید به وجود می­آیند. این هزینه­ها، هزینه­های مربوط به تغییرات درخواستی توسط مشتری (بهبود محصول) یا فعالیت­های طراحی مجدد و عمده (شامل ارتقا سطح کیفی محصول) که جزیی از طرح­های بازاریابی سازمان هستند را شامل نمی­شوند.

3-1-1. اقدامات اصلاحی در طراحی

پس از صدور مدارک طراحی جهت استفاده در فرآیند تولید، کلیه هزینه­هایی که صرف جستجو و شناسایی و تعیین مشکلات و حل و فصل ریشه­ای آنها می­گردد (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­های پیشگیری محسوب می­نمایند).

 

 

3-1-2. بازکاری­های حاصل از تغییرات طراحی

هزینه تمامی بازکاری­ها (شامل مواد، نیروی انسانی و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیت­های مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، مورد نیاز هستند.

3-1-3. دور ریزهای مربوط به تغییرات طراحی

هزینه تمامی دور­ ریزها (مواد، نیروی انسانی، و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیت­های مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، صرف می­شوند.

3-1-4. هزینه­های مربوط به تولید

تمامی هزینه­هایی که به واسطه عدم کفایت و کامل نبودن مدارک و مستندات طراحی، ایجاد می­شوند.

3-2. هزینه­های خطا در هنگام خرید

هزینه­های مربوط به اقلام خریداری شده مردود.

3-2-1. هزینه­های تعیین تکلیف مواد خریداری شده مردود

هزینه­های تعیین تکلیف یا رتبه­بندی اقلام ورودی رد شده، که شامل هزینه اسناد مردودی، ارزیابی و بازنگری، تعیین تکلیف، جابجایی و حمل و نقل می­شود (به جز مواردی که هزینه به عهده تامین­کننده است).

3-2-2. هزینه­های جایگزینی مواد خریداری شده

هزینه­های جایگزینی برای تمام اقلام رد شده و عودت داده شده به تامین کننده (شامل هزینه­های حمل و نقل هنگامی که این هزینه­ها توسط تامین کننده پرداخت نمی­شود).

 

3-2-3. اقدامات اصلاحی تامین­کننده

هزینه تحلیل خطاهای تحمیل شده به سازمان و جستجو برای پیدا کردن دلایل اقدام مردودی تامین­کننده به منظور اتخاذ اقدامات اصلاحی ضروری. شامل هزینه بازدیدهای مختلف از محل فعالیت تامین­کننده برای نیل به این هدف و هزینه تدارک بازرسی­های ضروری هنگامی که مسائل و مشکلات در حال رفع شدن هستند (برخی منابع این ردیف را به عنوان هزینه­های پیشگیری محسوب می­نمایند).

3-2-4. بازکاری اقلام رد شده تامین­کننده

تمامی هزینه تعمیرات اقلام ضروری تامین کننده که شرکت متحمل می­شود و قابل محاسبه به پای تامین کننده نیست. این موضوع معمولا به مصلحت­هایی که در تولید دیده می­شود، مربوط می­شود.

3-2-5. ضررهای کنترل نشده ناشی از مواد

هزینه کمبود مواد یا قطعات که بواسطه صدمه دیدن، سرقت یا سایر دلایل (شناخته نشده) به وجود می­آید. ممکن است با بازنگری موجودی اقلام، مقدار این گونه هزینه­ها قابل محاسبه باشد.

3-3. هزینه­های خطا در عملیات­ها (محصولات یا خدمات)

هزینه­های خطا در عملیات­ها تقریبا همیشه معرف بخش بزرگی از کل کیفیت شرکت است و به طور کلی میتوان آن را به عنوان هزینه­هایی که بواسطه کشف محصول یا خدمات معیوب در طول فرآیند تولید ایجاد میشود، در نظر گرفت. این هزینه­ها به سه دسته جداگانه تقسیم­بندی می­شوند: اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد، هزینه­های بازکاری/ تعمیر و هزینه­های دور ریز.

 

 

3-3-1. هزینه­های اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد

هزینه­های صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصول و خدمات نامنطبق و آغاز اقدامات اصلاحی ضروری برای جلوگیری از بروز مجدد آن­ها.

3-3-1-1. هزینه­های تعیین تکلیف

تمامی هزینه­های صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصولات و خدمات نامنطبق، هزینه­های صرف شده برای تحلیل داده­های کیفی برای تعیین مهم­ترین قسمت­ها جهت اعمال اقدامات اصلاحی و همچنین هزینه جستجو برای یافتن چنین قسمت­هایی و تعیین دلایل ریشه­ای بروز عیب در محصولات و خدمات.

3-3-1-2. هزینه­های تحلیل خطا یا رفع عیب (در عملیات­ها)

هزینه تحلیل خطا (فیزیکی، شیمیایی و …) که توسط آزمایشگاهی برون سازمانی در حمایت از شناسایی دلایل نقص و عیب حاصل می­شود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­های پیشگیری محسوب می­نمایند).

3-3-1-3. هزینه­های مربوط به یافتن دلایل خطا

کلیه هزینه­هایی که مشخصا برای شناسایی و تعیین دلایل ریشه­ای بروز مشکلات، از طریق بررسی تولیدات و تحت کنترل داشتن انباشته­های محصول (بعضا با استفاده از روش طراحی آزمایش­ها) صرف می­شود.

3-3-1-4. اقدامات اصلاحی عملیات­ها

هزینه واقعی اقدامات اصلاحی اتخاذ شده برای رفع یا حذف دلایل ریشه­ای عدم انطباق­های شناسایی شده برای اصلاح. که شامل هزینه فعالیت­هایی از قبیل بازنویسی دستورالعمل­های کاری کارکنان، طراحی مجدد فرآیندها یا روش­های اجرایی جریان کار، طراحی مجدد و تغییر تجهیزات یا ابزارآلات و طراحی و اجرای نیازهای آموزشی معین، می­شود. هزینه فعالیت­هایی از قبیل طراحی یا اقدامات اصلاحی تامین­کننده را شامل نمی­شود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­های پیشگیری محسوب می­نمایند).

3-3-2. هزینه­های مربوط به تعمیر و بازکاری در عملیات­ها

تمامی هزینه بازکاری یا تعمیر محصولات و خدمات معیوب که در طول فرآیند عملیاتی، شناسایی می­شوند (این هزینه­ها شامل نیروی انسانی، مواد و سربار می­شود).

3-3-2-1. بازکاری

کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به محدوده شرایط قابل قبول (منطبق) صرف می­شود.

3-3-2-2. تعمیر

کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به یک دامنه قابل قبول، اما هنوز غیر منطبق صرف می­شود. این کار معمولا با بردن محصول به یک فرآیند تصدیق شده که موجب کاهش عدم انطباق می­شود همراه است اما موجب حذف کامل عدم انطباق ثبت شده نمی­شود.

3-3-3. هزینه­های بازرسی/ آزمون مجدد

آن بخش از نیروی بازرسی، آزمون و ممیزی که بواسطه محصولات یا خدمات رد شده صرف می­شوند (این هزینه شامل مستند سازی اقلام رد شده، بازرسی/ آزمون مجدد پس از تعمیر یا بازکاری، و درجه­بندی محصولات معیوب می­شود).

 

3-3-4. عملیات­های اضافی

کل هزینه عملیات­های اضافی، مانند دستکاری یا از بین بردن زائده­ها و آرایش مجدد که همگی بواسطه عدم توانایی عملیات اولیه در دستیابی به نیازمندی­های مشخص شده حاصل می­شود. این هزینه­ها اغلب اوقات در دل هزینه­های (استاندارد) پذیرفته شده فعالیت­های پنهان می­مانند.

3-3-5. هزینه­های دور ریز عملیات­ها

تمامی هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) مربوط به محصولات و خدماتی که به دلیل عدم وجود توانایی در بازکاری روی آن­ها جهت انطباق با نیازمندی­های مشخص شده از بین می­روند یا تلف می­شوند. ضرر و زیان­های اجتناب ناپذیر مربوط به مواد (مانند تراشه­های حاصل از ماشین­کاری یا باقیمانده مواد در ظرف تغذیه) عمدتا به عنوان ضایعات شناسایی می­شوند. همچنین در تعریف هزینه­های کیفیت، می­توان مقادیر حاصل از فروش، دور ریز و ضایعات (ارزش اسقاطی) را از هزینه­های خطای دور ریز کم کرد.

3-3-6. محصولات یا خدمات نهایی که از نظر کیفی رتبه پایینی دارند

اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود می­آید مربوط می­شود به عدم انطباق یا درجه پایین کیفی محصولات یا خدمات نهایی. همچنین تمامی هزینه­های صرف شده برای اینکه محصول یا خدمت به سطحی قابل فروش برسد را نیز شامل می­شود.

دانلود پایان نامه