سرمایه فیزیکی و ساختاری،پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌ها

دانلود پایان نامه

– سرمایه فیزیکی

دو مفهوم اصلی از حفظ سرمایه وجود دارد:حفظ سرمایه ی فیزیکی و حفظ سرمایه ی مالی حفظ سرمایه ی مالی هنگامی اتفاق می افتد که ارزش پولی خالص دارایی ها در انتهای دوره بیشتر از ارزش پولی خالص دارایی ها در ابتدای دوره باشد (به استثنای مبادلات با مالکان ).این مفهوم براساس دیدگاه مبادله ایست. این دیدگاه ، همان دیدگاه قدیمی حفظ سرمایه است که بوسیله حسابداران مالی به کار گرفته می شود.

حفظ سرمایه ی فیزیکی که دلالت بر بازده ی  سرمایه (سود) دارد هنگامی رخ می دهد که ظرفیت تولیدی فیزیکی یک واحد انتفاعی درانتهای یک دوره بیشتر از ظرفیت تولیدی فیزیکی آن درابتدای دوره باشد (بجز مبادله با مالکان ). این مفهوم به این نکته اشاره دارد که تنها سود ، بعد از جایگزینی فیزیکی دارایی های عملیاتی شناسایی می شود . ظرفیت تولیدی فیزیکی در یک نقطه ی زمانی برابر است با ارزش جاری خالص دارایی های به کار گرفته شده برای ایجاد  سود. ارزش جاری ، انتظارات راجع به قدرت سود آوری آتی خالص داریی های را در بر می‌گیرد تفاوت اصلی بین حفظ سرمایه ی فیزیکی و حفظ  سرمایه ی مالی در رفتار با سود و زیان نگهداری دارایی ها ، برجسته می گردد. سود و زیان نگهداری ، هنگامی اتفاق می افتد که ارزش اقلام یک ترازنامه دریک دوره حسابداری تغییر می کند. برای مثال :زمانیکه ارزش زمین نگهداری شده بوسیله شرکت افزایش می یابد یک منفعتی حاصل شده است. طرفداران حفظ  سرمایه  فیزیکی سود و زیان حاصل از نگهداری را بازگشت سرمایه می دانند و آن را به عنوان سود قلمداد نمی کنند. در عوض با سود زیان حاصل از نگهداری به عنوان تعدیلات مستقیم در حقوق صاحبا ن سهام رفتار می شود . براساس نظر طرفدارن حفظ سرمایه ی مالی (پولی) سود و زیان حاصل از نگهداری بازده ی  سرمایه تلقی شده و در صورت سود و زیان لحاظ می شوند.

2-2-2- سرمایه ساختاری

سرمايه ساختاري شامل همه­ی ذخاير غير انساني دانش در سازمان مي‌باشد. به اعتقاد روس و همكارانش سرمايه ساختاري شامل هر چيزي است كه بعد از اتمام كار كاركنان در هر شبانه ‌‌روز در واحد تجاري باقي مي‌ماند و به كل واحد تجاري تعلق دارد. از نظر استوارت سرمايه ساختاري شامل دانش موجود در فناوري اطلاعات، حق ثبت و بهره‌برداري، علائم و ماركهاي تجاري است. چن و همكارانش نيز معتقدند كه سرمايه ساختاري مي‌تواند به كاركنان براي تحقق عملكرد فكري کارا و نيز عملكرد كسب و كار سازمان كمك نمايد. به عقيده­ی مالكوم، سرمايه ساختاري شامل ظرفيت های مورد نیاز جهت درك نيازهاي بازار می باشد و مواردی نظير حق اختراع ها و دانش نهادينه شده در ساختارها، فرايندها و فرهنگ سازماني[1] را در بر مي‌گيرد.

از ويژگيهاي مهم سرمايه ساختاري اين است كه قابل توليد مجدد و داد‌ و­ ستد بوده و برخلاف سرمايه انساني به طور يقين جزء دارايیهاي يك واحد تجاري محسوب می­شود. فصل مشترك تمامي تعاريفي كه در مورد سرمايه ساختاري ارائه شده اين است كه سرمايه ساختاري مجموعه‌اي از قابليتهاي يك سازمان را نشان مي‌دهد كه سازمان را براي انجام اقدامات منطقي، كارا و اثربخش در مواجهه با نيازهاي بازار و تغييرات اين نيازها توانا مي‌سازد. سرمايه ساختاري تابعي از سرمايه انساني نيز مي‌باشد. اين دو سرمايه در يك تعامل نزديك با يكديگر به سازمانها كمك مي‌كنند كه به طور هماهنگ سرمايه ارتباطي را شكل و توسعه دهند. سرمايه ساختاري از اصلي‌ترين پايه‌هاي ايجاد سازمانهاي يادگيرنده است. اگر نيروي انساني يك سازمان از نظر توانايي و ظرفيتهاي بالقوه در سطح بالايي باشد (سرمايه انساني سازمان در حد مطلوب باشد)، در صورت وجود يك ساختار سازماني شكننده و نابسامان، قابليتهاي كاركنان سازمان در نهايت منجر به خلق ارزش و دستيابي كامل به اهداف پيش‌بيني ‌شده­ی سازماني نمي‌شود. به عنوان نمونه برنامه‌هاي راهبردي، چشم‌اندازها، فرايندهاي سازماني[2]، ارزشهاي اساسي، دستور‌العمل اجرايي فرايندها، پايگاههاي اطلاعاتي، سامانه‌هاي اطلاعاتي، ظرفيت سازماني براي ارائه­ی ابداعات، نرم افزارها و علائم تجاري از مصاديق سرمايه‌هاي ساختاري به شمار مي‌آيند.

حوزه‌­ی سرمايه ساختاري

  • زيرساخت: شامل معيارهایی جهت سنجش وسايل و تجهيزات در نظر گرفته شده براي بخشهاي مختلف، ظرفيت رايانه‌اي سازمان و ميزان خدمات تلفني می­باشد.
  • زير‌ساخت مبتني بر دانش: شامل شاخصهاي ميزان استفاده از پايگاه داده‌ها و سامانه‌هاي اطلاعاتي شركت مي‌باشد.
  • فرايندهاي اداري: شامل كارايي و اثربخشي فرايندها مي‌باشد.
  • نوآوري: شامل سرمايه‌گذاريهاي صورت گرفته در بخش طراحي و توليد كالاي جديد يا ارائه­ی خدمات جديد مي‌‌باشد.
  • بهبود كيفيت: شامل بررسي گواهينامه‌ها و مجوزهاي اخذ شده و همچنين ارتقاء كيفيت محصولات و خدمات مي‌باشد.
  1. Organizational Culture2.

[2] Organizational  Processes

دانلود پایان نامه