سطوح سرآمدی در مدل EFQM و فرآیند دریافت جایزه

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه درباره توانمندسازی

سطوح سرآمدی1 در مدل EFQM و فرآیند دریافت جایزه

در اواخر سال 2001 میلادی، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت برای تشویق و ترغیب سازمان ها جهت قرار گرفتن در مسیر تعالی، سطوحی را تحت عنوان سطوح سرآمدی تعریف کرد. تا آن زمان، فقط سازمان های سرآمد می توانستند سطح سرآمدی خود را نسبت به جایزه کیفیت اروپا ارزیابی نمایند و این موضوع باعث سرخوردگی سازمان هایی می گردید که تلاش هایی را در راه سرآمدی انجام داده بودند. در واقع این کار در پاسخ به تقاضای روز افزون سازمان ها جهت نحوه مشخص کردن جایگاه خود در راه پرپیچ و خم سرآمدی انجام گردید. بنیاد EFQM در این طرح اهداف زیر را دنبال می نماید(نجمی و حسینی،1387):

  • فراگیر کردن مفهوم و فرهنگ سرآمدی در سطح اروپا
  • افزایش تعداد به کارگیرندگان مدل EFQM در جهت بهبود عملکرد سازمانشان
  • ارایه سازوکارها و خدماتی که به سازمان ها در جهت ارتقای تعالی خود، کمک می نماید

سطوح تعریف شده توسط EFQM عبارتنداز:

  • سطح متعهد(اهتمام) به سرآمدی2
  • سطح شناخته شده3 برای سرآمدی
  • برگزیدگان اولیه4
  • برندگان جایزه مقدماتی5
  • برنده جایزه نهایی6

 

 

……………………………..

1-Levels of Excellence      2-Committed to Excellence     3- Recognised for Excellence    

4- Finalists    5-Prize Winner     6-Award Winner

در این قسمت به تشریح سطوح سرآمدی در مدل EFQM پرداخته شده است.

سطح 1: متعهد به سرآمدی

این سطح برای سازمان هایی طراحی شده است که در ابتدای سفر خود به سمت سرآمدی سازمانی هستند. در اینجا هدف این است که سازمان ها عملکرد فعلی خود را درک کرده و بتوانند اولویت های بهبود را تعیین نمایند. بدین منظور یک فرآیند دو مرحله ای پیش روی سازمان ها قرار دارد. در مرحله اول از سازمان خواسته می شود که با به کارگیری یک پرسشنامه مناسب، یک خودارزیابی کامل نسبت به معیارهای 9 گانه EFQM انجام دهند. با این کار آنها نگرش جامعی نسبت به عملکرد خود در قبال یک مدل شناخته شده بدست خواهند آورد. برون داد این مرحله از کار، مشخص شدن تعدادی نواحی بهبود برای سازمان خواهد بود. در مرحله دوم سازمان باید بتواند نشان دهد که اقداماتی در جهت بهبود انجام داده است و یک برنامه بهبود که مبتنی بر خودارزیابی سازمانی است در آنجا پیاده شده است. این کار طی یک بازدید، یک یا دو روزه که توسط یک ارزیاب آموزش دیده انجام می گیرد با برگزاری جلسات، بحث و گفتگو و احیاناً مشاهده برخی مستندات صحه گذاری می گردد( نجمی و حسینی،1387).

سطح 2: شناخته شده برای سرآمدی

این سطح برای سازمان هایی طراحی شده است که فرآیند خودارزیابی را به طور کامل انجام داده اند و پیشرفت های مناسبی را در به کارگیری معیارهای 32 گانه مدل داشته اند. چنین سازمان هایی، فرآیندی مشابه ارزیابی برای جایزه کیفیت اروپا را در سطحی ساده تر طی می نمایند؛ بدین ترتیب که آنها یک گزارش مختصر را که چارچوب آن مشخص است تهیه و در اختیار ارزیابان قرار می دهند. یک گروه ارزیاب سه الی پنج نفره پس از مطالعه گزارش، یک بازدید حدوداً سه روزه از سازمان انجام می دهند و نسبت به تهیه گزارشی که شامل امتیاز سازمان و نقاط قوت و حوزه های نیازمند بهبود است اقدام می نمایند. سازمانی که بتواند حداقل 400 امتیاز کسب نماید در این سطح قرار می گیرد و می تواند از چنین دستاوردی برای امور تبلیغاتی خود نیز استفاده کند(نجمی و حسینی،1387).

سطح 3و 4و 5: برگزیدگان اولیه، برگزیدگان جایزه مقدماتی و برنده جایزه نهایی

این سطوح که به سطوح جایزه نیز معروف هستند تا قبل از سال 2001 تنها سطوح شناخته شده بودند به خاطر این که در فرآیند درخواست برای جایزه کیفیت اروپا از یکدیگر تفکیک می گردند با هم توضیح داده می شوند. سازمان هایی که متقاضی جایزه کیفیت اروپا هستند باید در زمان تعیین شده توسط EFQM یک گزارش 75 صفحه ای مطابق ساختاری که برای این گزارش مشخص شده تهیه کنند. این گزارش توسط یک تیم ارزیاب آموزش دیده و مجرب که معمولاً مدیران ارشد سازمان ها از کشورهای مختلف هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند. بسته به بزرگی و پیچیدگی سازمان، تعداد این ارزیابان از سه تا هشت نفر متغیر است. اگر سازمانی بتواند در این مرحله امتیازی بالاتر از آنچه که کمیته داوران جایزه1،مشخص می نماید(حدود 450 امتیاز)کسب نماید، از آنجا بازدید به عمل خواهد آمد. تیم ارزیاب حداکثر طی یک هفته نسبت به بازدید از محل اقدام نموده و نسبت به بازنگری در امتیاز اقدام خواهد نمود و یک گزارش بازخور همراه با جزییات تهیه خواهد کرد. سپس کمیته داوران جایزه، گزارش های بازخور تهیه شده توسط تیم ارزیاب را مطالعه و نسبت به صحه گذاری در امتیاز اقدام خواهند کرد. در نهایت، کمیته داوران جایزه، نسبت به تعیین سطح متقاضیان با توجه به امتیاز کسب شده اقدام خواهد کرد. به طور تقریبی، سازمان هایی که به ترتیب بالای 550 و 630 امتیاز بگیرند در سطوح برگزیدگان اولیه و برندگان جایزه مقدماتی قرار خواهندگرفت و سازمانی که بتواند بیشترین امتیاز را (به شرط داشتن حداقل 700 امتیاز)کسب نماید، به عنوان برنده جایزه نهایی کیفیت اروپا معرفی خواهد شد. این به آن معنی است که ممکن است در یک سال بخصوص، این فرآیند برنده نهایی برای جایزه کیفیت اروپا نداشته باشد. ضمناً باید توجه کرد که سطوح جایزه برای دسته های مختلف متقاضیان به طور جداگانه ارزیابی می شود.

از سال 2003 تنها شرکت هایی می توانند برنده جایزه مقدماتی باشند که حداقل در یکی از مفاهیم بنیادین، به عنوان مدل الگو2،انتخاب شوند. بدین ترتیب یک شرکت می تواند برنده چند جایزه گردد.

 

……………………………….

1-Award Jurors          2- Role Model

به عنوان مثال در سال 2003 میلادی یکی از واحدهای عملیاتی شرکت بوش در ترکیه ضمن کسب جایزه کیفیت اروپا، برنده جایزه مقدماتی در مفهوم رهبری و ثبات در مقاصد نیز گردید.

 

دانلود پایان نامه