ویژگی های شخصیتی خلاقیت:پایان نامه راجع به خلاقیت

دانلود پایان نامه

 

خلاقیت فرد تابع ویژگی های شخصیتی او است. بعضی از محققین دریافته اند که وجود بعضی از ویژگی های شخصیتی در افراد در مقایسه با دیگران باعث خلاقیت بیشتری می شود. تاکنون، ذاتی بودن چنین ویژگی هایی را تاکید نکرده است (لاری[1]،1995) و چنانچه این خصوصیات بطور طبیعی وجود نداشته باشند، می توان آنها را حتی در بزرگسالی نیز پرورش داد (آمابیل،1989). در زیر به مهم ترین صفات مشخصه افراد بسیار خلاق شامل: تصویر قوی از خلاق بودن خود، پشتکار و استقامت، ابهام پذیری، ریسک پذیری، استقلال، نیاز به موفقیت و اعتماد به نفس پرداخته می شود.

الف) تصور قوی از خلاق بودن خود :

اولین قدم جهت بهبود خلاقیت این است که این حقیقت را بفهمیم و قبول کنیم که فردی خلاق هستیم و می توانیم خلاقیت خود را افزایش دهیم. ذهن فقط می تواند چیزی را دریابد که برای دریافتن آن آماده شده باشد. چنانچه خود را خلاق بدانید، خلاقیت می تواند اتفاق بیافتد. از این رو افراد خلاق خود را خلاق می دانند. برای مثال، زمانی که از آنها سوال می شود خلاق هستند یا خیر؟ جواب مثبت می دهند (مال امیری،1386).

ب) پشتکار و استقامت :

پشتکار و استقامت باعث می شود که افراد خلاق بتوانند از فرآیندهای هوش و دانش خود بطور مکرر استفاده نمایند (استنبرگ،1998). در نتیجه برای رسیدن به خلقی مهم، فرد بایستی این پشتکار را داشته باشد که مدت ها روی یک مسئله کار کند. هنگامی که شخص زمان زیادی را صرف مسئله ای خاص می کند، احتمال زیادی وجود دارد که از درون آن کار، دستاوردی بدیع و ارزشمند پا به عرصه وجود بگذارد، زیرا اقدامات مختصری که طی زمان طولانی صورت گرفته، با هم ادغام شده و پیشرفتی تحول برانگیز را بوجود می آورد (ویزبرگ[2]،1992).

 

 

 

ج) ابهام پذیری :

یکی از برجسته ترین ویژگی های افراد با سطح خلاقیت بالا، داشتن ظرفیت تحمل ابهام است. این افراد در مواجهه با وضعیت های ناشناخته یا تعریف نشده قابلیت انطباق پذیری بالایی دارند؛ اقدامات خلاق اساسا” بعنوان پاسخ به ابهام رخ داده و از درون ابهام معنی می شوند. بنابراین بایستی همواره با ابهام به مثابه یک فرصت برخورد کرد ( فورد و گیویا،1995).

د) ریسک پذیری :

یکی از مهم ترین ویژگی های افراد با خلاقیت بیشتر، ریسک پذیری می باشد. بدین صورت که ماهیت خلاقیت بیانگر پرمخاطره بودن این کار است. اقدامات خلاق بعضی اوقات با شکست مواجه می شوند. اما افراد خلاق باید بتوانند بدون توجه به خطرات، شکست را پذیرا شوند و نقطه برجسته سازمان های خلاق، تعهد نسبت به منابع مخاطره آفرین جهت تعقیب احتمال های خلاق می باشد (گیویا،1994). از این رو جهت انگیزش کارکنان به سوی خلاقیت، اطمینان یافتن از اینکه افراد احساس کنند جهت ریسک پذیری و شکستن روش های روتین و امن انجام کارها تشویق می شوند، امری کلیدی می باشد (شالی و گیلسون،2004).

ه) استقلال :

انسان خلاق، فکر و عمل خود را بطور آزادانه انتخاب می کند. بعلاوه از احساس تسلط خویش بر زندگی لذت می برد و معتقد است آینده اش به خود او بستگی دارد و با وقایع و حوادث هدایت نمی شود. انسان با داشتن احساس آزادی، در فرایند زندگی راه های انتخاب زیادی می بیند و احساس می کند هر آنچه بخواهد، می تواند انجام دهد. افراد خلاق نیز خودشان تصمیم می گیرند که چه هدفی را انتخاب کنند یا اینکه چه کاری را انجام دهند؛ چه وقت آن را انجام دهند؛ چگونه انجام دهند؛ و چه زمانی آن را متوقف کنند. در تمامی این موارد تمایلات و خواسته های درونی افراد عامل تعیین کننده رفتار بوده است و نه عوامل بیرونی (مال امیری،1386).

 

 

 

و) نیاز به موفقیت :

افراد خلاق، نیاز وافری به موفقیت و پیشرفت دارند. از نظر کوپر[3] (1998) آنچه در تمام موقعیت ها موفقیتی مشترک است این است که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز به موفقیت را بر می انگیزانند که عرصه بسیار معناداری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تامین می کنند. از طرفی به نظر فیودر[4]، افراد موفقیت گرا در فعالیت های نسبتا” دشوار در صورت مواجه شدن با دشواری و شکست، استقامت بیشتری به خرج می دهند و بر اساس نظر وینر[5] برای موفقیت ها و شکست ها، به جای اینکه دنبال کمک یا توجه دیگران باشند، مسولیت شخصی می پذیرند (ریو،2001).

ز) اعتماد به نفس :

افراد خلاق معمولا افرادی با اعتماد به نفس می باشند و عمیقا به توانایی ها و مهارت های خود و آنچه انجام می دهند اعتماد دارند (فورد و گیویا،1995). آنها از این توانایی برخوردارند تا اطرافیان خود را متقاعد کنند که حق با آنهاست. افراد با اعتماد به نفس بالا خیلی خوب می توانند از دنباله روی جمع بپرهیزند، آنرا کنار بگذارند و یا  رد کنند. این افراد نمی توانند از گفتن و انجام دادن کارهایی که فکر می کنند درست است دست بردارند، زیرا آنها نسبت به فشارهایی که برای دنباله روی از جمع وجود دارد، بی اعتنا هستند یا اهمیتی برای آن قائل نمی شوند (ساتون،2001).

[1]  Lori

[2]  Weisberg

[3]  Cooper

[4]  Feuther

[5]  Weiner

دانلود پایان نامه