۲۱ رهبران سئو بهترین مشاوره شغلی سئو خود را به اشتراک می گذارند

یکی از بهترین راهها برای دستیابی به اهداف خود در هر زمینه ای ، یادگیری از کسانی است که در صنعت شما به موفقیت دست یافته اند. من از برخی از متخصصان و رهبران برتر در زمینه SEO خواستم بهترین توصیه خود را برای موفقیت در زمینه SEO به اشتراک بگذارند. در اینجا پاسخ های آنها آمده است:

صداقت روشنفکری و فروتنی ، چیزی است که باعث می شود با پای خود در زمین بمانید ، حتی اگر شاید ۱۵ دقیقه از شهرت خود را زندگی کنید. “من می دانم که نمی دانم” ، دوست دارم خودم را تکرار کنم ، به همین دلیل سعی می کنم هر روز یک چیز جدید را یاد بگیرم و به همین دلیل است که من همه افراد در این زمینه را به عنوان یک معلم بالقوه در نظر می گیرم.

اما صداقت روشنفکری نیز چیزی است که باعث می شود از ارزشهای خود دفاع کنید ، همچنین در این زمینه. و از نقطه نظرات خود دفاع کنید … شاید این همان چیزی باشد که باید “سئو اخلاقی” نامیده شود. “

Gianluca Fiorelli ، متخصص سئو در I Love سئو.